Our Products
Our Services

Job Vancancy
forwardglassaluminium

အလိုရွိသည္

ျပည္ပမွျပန္လာေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအားလိွဳက္လွိဳက္လွဲလွဲၾကိဳဆိုပါသည္

ေအးခ်မ္းသာယာေသာ အမိေျမတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထိုင္ရင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


First Myanmar Façade Group

(၁) Steel Structure ထုတ္လုပ္ / တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
(၂) ဂေဟဆက္လုပ္ငန္း
(၃) စက္ပစၥည္းမ်ားျဖဳတ္ / တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း
(၄) လၽွပ္စစ္လုပ္ငန္း
(၅) ျပင္ထိန္းလုပ္ငန္း
(၆) အေဆာက္အဦးအတြင္း / ျပင္ Decoration လုပ္ငန္း
(၇) Designer ( Steel Structure )
(၈) Site Engineer


Safety Glass စက္ရုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(၁) မွန္ျဖတ္လုပ္ငန္း
(၂) မွန္ေစာင္းေသြးျခင္း / အေပါက္ေဖာက္ျခင္း
(၃) Tempered Machine Operator
(၄) Laminated Machine Operator
(၅) Insulated Machine Operator
(၆) CNC Machine Operator
(၇) Maintenance
(၈) Q.C
(၉) Store Keeper


Aluminium Doors & Windows စက္ရုံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

(၁) Operation မန္ေနဂ်ာ (ဆိုက္)
(၂) အလူမီနီယမ္ Doors & Windows ထုတ္လုပ္ေရး
(၃) အလူမီနီယမ္ တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
(၄) မွန္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
(၅) Q.C
(၆) Store Keeper


အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ၊ မၾကာေသးမီက ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုပါ CV၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ၊ ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴႏွင့္ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္
Shaetho Engineering & Construction Co.,Ltd.
အမွတ္(၃၀၅-၃၀၆)၊ (၉)လမ္း၊ ရန္ကုန္စက္မူဇုန္ မဂၤလာဒံုျမိဳ႔နယ္
ဖုန္းနံပါတ္: ၀၉ ၅၁၆၅၉၇၈, ၀၉ ၄၅၁၈၄၆၉၆၄